Stichting Diwali Festival

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het organiseren van een jaarlijks op India  gericht evenement, in de meest brede zin van het woord, teneinde daarmee de band tussen de Indiase- en Nederlandse gemeenschap te versterken, en alles te doen wat aan het doel dienstbaar is of kan zijn.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De Stichting organiseert jaarlijks een festival. Het laatste festival heeft in 2018 plaatsgevonden. Het komende festival vindt op 12 oktober 2019 plaats. De details van het festival zijn gepubliceerd op de andere onderdelen van deze website. De Stichting financiert de kosten van het festival door middel van sponsorbijdragen van instellingen en bedrijven alsmede voor een gering gedeelte door de opbrengst van verkoop van consumpties door derden tijdens het festival. Het festival vindt alleen doorgang als de gebudgetteerde kosten uit de sponsorbijdragen worden gedekt. De Stichting streeft niet naar een vermogensoverschot en wendt alle eventuele baten uit een festival aan voor de organisatie van het volgende festival.

De jaarverslagen bevatten de details met betrekking tot de sponsorbijdragen en het vermogen van de Stichting.’

Jaarrekening

Het bestuur:

Het bestuur van de Stichting Diwali Festival bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Rajiv Mehra (Mehra Holding)
Penningmeester: Marc Dunnewijk (Briddge)
Secretaris:
Bestuurslid: Elbert Waller (KPMG-Meijburg)
Bestuurslid: Julien Rikkoert (Gemeente Amstelveen)
Bestuurslid: Godfried Kinnegim (Allen & Overy)
Bestuurslid: Prashant Savla (SunPharma)
Bestuurslid: Amit Kapur (Tata Consultancy Services)

Dit jaar bestaat het Diwali Festival 11 jaar. Ook dit jaar hopen wij op een geslaagde dag. Daarvoor hebben wij natuurlijk ook jouw inzet nodig.

Voor een geslaagde dag vragen wij jou om:

  • jouw beste humeur mee te nemen;
  • goede loopschoenen aan te doen, want zitplaatsen hebben wij, maar je zult ook zo af en toe staan;
  • jouw mooiste feestkleding aan te doen;
  • vrienden en familie uit te nodigen, want Diwali is & blijft een familiefeest;
  • met een lege maag naar het festival te komen. Wij zorgen ervoor dat er voldoende eten aanwezig is!