Stichting Diwali Festival

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het organiseren van een jaarlijks op India  gericht evenement, in de meest brede zin van het woord, teneinde daarmee de band tussen de Indiase- en Nederlandse gemeenschap te versterken, en alles te doen wat aan het doel dienstbaar is of kan zijn.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De Stichting organiseert jaarlijks een festival. Het laatste festival heeft in 2022 plaatsgevonden. Het komende festival vindt op 28 oktober 2023 plaats. De details van het festival zijn gepubliceerd op de andere onderdelen van deze website. De Stichting financiert de kosten van het festival door middel van sponsorbijdragen van instellingen en bedrijven alsmede voor een gering gedeelte door de opbrengst van verkoop van consumpties door derden tijdens het festival. Het festival vindt alleen doorgang als de gebudgetteerde kosten uit de sponsorbijdragen worden gedekt. De Stichting streeft niet naar een vermogensoverschot en wendt alle eventuele baten uit een festival aan voor de organisatie van het volgende festival.

De jaarverslagen bevatten de details met betrekking tot de sponsorbijdragen en het vermogen van de Stichting.’

Jaarrekening

Het bestuur:

Het bestuur van de Stichting Diwali Festival bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Rajiv Mehra (Mehra Holding)

Penningmeester: Jelke Schippers (SmartShore)

Bestuurslid: Marc Dunnewijk (Briddge)

Bestuurslid: Naveen Kumar (Tata Consultancy Services)

Bestuurslid: Elbert Waller (KPMG Meijburg & Co)

Bestuurslid: Godfried Kinnegim (Allen & Overy)

Bestuurslid: Julien Rikkoert (Gemeente Amstelveen)

Bestuurslid: Saket Gulati (Cognizant)

Bestuurslid: Prashant Savla (SunPharma)

Bestuurslid: Debyoti Sen (HCL Tech)

Adviseur naar het bestuur: Ritika Mehra (Bridging the Gap)

Adviseur naar het bestuur: Amrit Singh (Abingh)

Adviseur naar het bestuur: Ramanathan Venkataraman (KPMG)

Dit jaar bestaat het Diwali Festival 15 jaar. Ook dit jaar hopen wij op een geslaagde dag. Daarvoor hebben wij natuurlijk ook jouw inzet nodig.

Voor een geslaagde dag vragen wij jou om:

  • Je dansschoenen aan te trekken, want waar je ook bent, je kunt overal meedansen;
  • Je mooiste kleding aan te trekken, want het is per slot van rekening bijna Diwali;
  • Samen met jouw familie en een paar vrienden te komen kijken.